Artikelen zoeken

Over GGzEi, eLab en innovatie

GGzEi is de paraplu-naam voor alle innovatieve projecten en onderzoeken van GGzE.

Het Ei
We gebruiken het 'ei' als thematiek omdat het ei een prachtig symbool is voor de overgang van 'niet bestaan' naar 'bestaan'. Het staat voor 'nieuw leven', 'voorspoed' en 'gezondheid', voor 'belofte' en 'hoop'. Het ei heeft dankzij het 'ei van Columbus' ook de betekenis gekregen van 'slim' én 'vanzelfsprekend'. En dat is precies zoals we bij GGzE onze innovatieve aanpak zien.

De website
De GGzEi website is de digitale broedkast waar we al die projecten en initiatieven presenteren en daarmee onze visie op de geestelijke gezondheidszorg. We willen graag laten zien waar we op aan het broeden zijn, onze kennis delen en je inspireren tot nieuwe samenwerkingen. We beperken ons dan ook niet tot onze eigen innovaties, maar laten ook ontwikkelingen van buiten onze organisatie zien waar we enthousiast over zijn en die GGZ in het algemeen belang dienen.

eLab
Het eLab is een fysieke broedplaats, een inspirerende omgeving waar in co-creatie met cliënten, ervaringsdeskundigen, hulpverleners, studenten en bedrijven innovatieve eHealth toepassingen voor de zorg ontwikkeld worden. Technologie is bij ons niet altijd leidend en dus geen doel maar een middel.

Wetenschappelijk onderzoek
Onze instelling werkt op alle fronten aan verbetering van de zorg. Wetenschappelijk onderzoek ligt vaak aan de wieg van onze innovaties. Daarvoor wordt er samen gewerkt, eitjes gelegd, met verschillende universiteiten zoals bijvoorbeeld de Universiteit Tilburg en Maastricht University. Daarnaast werken we intensief samen met andere GGZ-instellingen in heel Nederland en met bedrijven die ook een belang hebben bij de ontwikkeling van eHealth en andere producten die het zorgproces vooruit helpen.

GGzE laat mensen groeien
GGzE wil een inspirerende community voor mentale kracht vormen. Wij denken namelijk dat mensen blijer en gelukkiger worden als ze vanuit mentale kracht een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Daarom is onze ambitie ‘Laat mensen groeien!’. We zijn er van overtuigd dat als we denken vanuit ons hart, als we trots zijn op ‘bijzonder’ zijn, als we ontmoeten centraal hebben staan, als we ruimte geven aan talent en creativiteit en als we humor en plezier een heel belangrijk onderdeel laten zijn van het dagelijks leven dat we mensen laten groeien.

Het Ei is een thema wat GGzE gebruikt in de onderwerpen om het broeden en de fases waarin het broeden zich bevindt weer te geven.Het past ook perfect op innovatoren buiten GGzE die aan de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg willen bijdragen.

We nodigen je uit: Leg je ei bij ons en samen gaan we broeden.

Samen durven, maar vooral ook samen willen innoveren!