Artikelen zoeken

Claudia Simons

Senior wetenschappelijk medewerker.

In het project Emotionele Veerkracht bij Depressie van GGzE en de Universiteit Maastricht werd de bruikbaarheid van de PsyMate voor zelfmonitoring bij depressie klachten geëvalueerd.

Binnen de afdeling GGzE Ontwikkeling en Innovatie werk ik als senior onderzoeker aan onderzoeksprojecten naar kwetsbaarheid en veerkracht bij psychische klachten, de wisselwerking tussen kwetsbaarheid en omgeving en de vertaling van deze kennis naar interventies.

Mijn focus ligt op de rol van cognitieve (verwerken van informatie, aandacht, geheugen) en emotionele processen bij het ontstaan van psychose en depressie. Tegelijkertijd onderzoek ik processen die juist belangrijk zijn voor emotionele veerkracht en interventies die deze proberen te versterken door digitale zelfmonitoring van emoties in het dagelijks leven.

Bekijk mijn bijdrages

Mijn bijdrages

NieuwsOPROEP onderzoek voor mensen met een autismespectrumstoornis en voor gezonde vrijwilligers die willen deelnemen. (StressAut)

29 April 2016

ArtikelZelf registreren van emoties en dagelijkse ervaringen met de PsyMate

01 February 2016