Artikelen zoeken

Diana Roeg

Senior wetenschappelijk medewerker

Ik houd mij binnen GGzE, vanuit de onderzoeksgroepen Forensische GGz en Evidence Based Management van Innovatie, bezig met wetenschappelijk onderzoek naar herstel en participatie waarmee we onder andere: nieuwe ontwikkelingen op het spoor komen, kunnen beoordelen of er behoefte naar is en of ze goed uitvoerbaar zijn, en of ze doen wat ze beloven voor mensen met complexe problematiek. Op die manier wil ik bijdragen aan de zorginnovatie in de GGz. We werken in projecten samen met innovatiemedewerkers, zorgteams, cliënten, opleiders en designers. En ook met Tranzo van de Universiteit in Tilburg; hier werk ik sinds 2002 aan onderzoek.

Herstel en participatie
Mijn expertise ligt bij herstel en participatie. Zo werk ik onder meer als copromotor en hoofdonderzoeker aan studies naar:

  • Be a barista project: Integratie van en terugdringen van recidive bij mensen die veel delicten plegen en veel persoonlijke problemen hebben;
  • Kenmerken en effecten van bemoeizorg;
  • Bijdrage van de methodiek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) aan kwaliteit van leven, herstel en participatie;
  • Ontwikkeling en effectonderzoek Victoria: een op geweld- en slachtofferschapreductie gerichte interventie voor ambulante GGz cliënten behorend bij de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB);
  • Decision-making in Abusive Relationship Interview (DIARI) als interventie in het hulpaanbod voor slachtoffers van partnergeweld.
  • Hulpmiddelen ter verbetering van coping (en dus zelfregie) bij stress en agressie, waaronder ambient technology en drukvesten;
  • Technische innovaties, zoals in het internationale project Innovate Dementia waar nieuwe innovaties werden getest, die mensen ondersteunen om langer en prettiger thuis te kunnen wonen.

Ik ga er vanuit dat als je gedrag beter begrijpt, dat je tot een beter oplossing kunt komen.

Bekijk mijn bijdrages

Mijn bijdrages

Partner 'Heilige Boontjes' wint de Hein Roethofprijs.

15 November 2017

Wat is de meerwaarde van hippe leer-werkprojecten bij herstel van complexe problematiek?

31 October 2017

VideoRelaxation Space

29 April 2016

ArtikelOnderzoek: Sensomotorische materialen voor verminderen van agressie en agitatie in GGZ. Squease vest

21 April 2016

Artikel(Onderzoek) Victoria: Maatschappelijke participatie en het overwinnen van tegenslagen (gespreksmodule)

21 April 2016

ArtikelKwantitatief onderzoek naar de effecten van de sensomotorische interventie: het Squeasevest

21 April 2016