Artikelen zoeken

Inge Bongers

Prof. dr. Inge Bongers is programmaleider van de onderzoeksgroep Evidence Based Management van Innovatie (EBMI) bij GGzE. Zij coördineert praktijkgericht onderzoek gericht op het ontwikkelen, implementeren en opschalen van innovaties in zorg en welzijn. Het onderzoek is ondersteunend aan de praktijk en helpt om innovaties daadwerkelijk van de grond te krijgen. Innovatie en onderzoek in co-creatie Haar expertise ligt op het terrein van sociale innovatie binnen de zorg en het snijvlak tussen sociale en technologische innovatie. Onderzoek- en ontwikkelprojecten worden steeds in nauwe samenwerking met professionals en cliënten uitgevoerd en kenmerken zich door het verbinden van innovatie en onderzoek via co-creatie. Naast programmaleider Onderzoek is zij hoogleraar EBMI bij Tranzo, Tilburg University en programmadirecteur MBA-Health bij Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

Bekijk mijn bijdrages

Mijn bijdrages

NieuwsNWO subsidie Serious games voor professionalisering

22 March 2017

EvenementVerslag Congres 2016 European Health Management Association

05 August 2016

ArtikelOnderzoek: Sensomotorische materialen voor verminderen van agressie en agitatie in GGZ. Squease vest

21 April 2016

Artikel(Onderzoek) Victoria: Maatschappelijke participatie en het overwinnen van tegenslagen (gespreksmodule)

21 April 2016

ArtikelKwantitatief onderzoek naar de effecten van de sensomotorische interventie: het Squeasevest

21 April 2016