Artikelen zoeken

Lisette Janssen-de Ruijter

Wetenschappelijk medewerker

Als wetenschappelijk medewerker binnen de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg houd ik me voornamelijk bezig met de doorlopende dataverzameling binnen de Catamaran, kliniek voor orthopsychiatrie en kliniek voor forensische psychiatrie. Daarnaast werk ik aan mijn promotieonderzoek met als titel ‘Trajecten en profielen van jongeren voor, tijdens en na opname in een (forensische) jeugdpsychiatrische kliniek’. Hierin onderzoek ik, binnen verschillende groepen jongvolwassenen, de relatie tussen dynamische (behandel)factoren en statische individuele en contextuele factoren en meerdere uitkomstmaten zoals kwaliteit van leven en recidive.

Bekijk mijn bijdrages

Mijn bijdrages

Vier risicoprofielen: wat betekent dit voor de praktijk?

28 December 2017

4 risicoprofielen jeugd Catamaran

03 August 2017

NieuwsTrajecten en profielen – een promotieonderzoek

26 June 2017